Therapie

 

Werkwijze

 

Aanmelding

U kan aanmelden via email op het volgende adres: praktijk.verkest@gmail.com of via het contactformulier

 

Hierna maken we een afspraak voor een intakegesprek waarin we dieper ingaan op uw bezorgdheden.

 

Therapiesessies

Tijdens de eerste sessie neem ik graag de tijd om te luisteren naar uw hulpvragen, bezorgdheden en verwachtingenSamen proberen we op die manier een concreet, haalbaar doel te omschrijven. De sessies duren gemiddeld 50 minuten. De duur en frequentie van de begeleiding is afhankelijk van uw hulpvraag. 

 

Bij kinderen (- 12 jaar) is toestemming nodig van beide ouders voor de opstart van begeleiding. Zie hiervoor de algemene voorwaarden.

 

 

Kindertherapie

Voor kindertherapie worden ouders steeds uitgenodigd op oudergesprek. Vervolgens plannen we voor het belevingsonderzoek drie sessies in. Tijdens de therapie wordt sterk ingezet op het opbouwen van een vertrouwensband binnen een veilige ruimte. Therapie bij kinderen verloopt via spel, creatieve methodieken en kindgesprekken.

Na 3 sessievolgt een 2e oudergesprek waarbij we met elkaar de voorbije sessies overlopen, de evolutie en het vervolg bespreken. We ronden de begeleiding steeds af met een oudergesprek en een afsluitende sessie voor het kind. 

 

Locatie

Knokke: Kragendijk 178, 8300 Knokke

 

 

Nog vragen? Neem contact op

 praktijk.verkest@gmail.com   -  0497299473